Göm menyn

Kravspecifikation - system för digitala examinationer

Inbjudan till workshops - synpunkter lämnas senast 7 september ang kravspecifikation för utformandet av digitala tentor

Kravspecifikationen är framtagen utifrån erfarenheter av de digitala pilottentorna som tidigare genomförts på LiU, övriga inspel från och interna diskussioner med olika intressenter på LiU samt erfarenheter från lärosäten som redan använder system för digitala examinationer.  Därutöver har en översyn av några av de ledande tillgängliga systemen för digitala examinationer och deras funktionalitet gjorts.

Genom det grundliga förarbetet som gjorts bör förhoppningsvis de allra flesta kraven redan vara formulerade. För att besvara eventuella frågor och förtydliga kravspecifikationen kommer projektledningen att erbjuda ett antal workshops på LiU:s Campus i Norrköping och Linköping.

För att säkerställa att inte något viktigt generellt krav saknas i kravspecifikationen ber vi er inkomma med eventuella synpunkter senast den 7:e september 2018.

Samordna gärna synpunkterna från respektive institution/fakultet/ kansli, men det går också bra att skicka in synpunkter enskilt.

För att underlätta vår sammanställning använder ni denna Excelfil.

När eventuella synpunkter inkommit görs en central avvägning av vilka krav som ska/bör ställas i upphandlingen.

Välkomna med era synpunkter!

Inbjudan till workshops

Varmt välkommen till workshops angående kravspecifikationen för ett system för digitala examinationer.  Vi erbjuder minst en workshop på varje Campus i Norrköping och Linköping men observera att de äger rum närmsta veckorna. 

Campus Valla Linköping (2 tillfällen)

 • Måndag 27 /8 kl 13.00-15.00
  Lokal Kombisalen, G-huset
 • Torsdag 30/8 kl 10.00-12.00
  Lokal Kombisalen, G-huset

Campus US Linköping

 • torsdag 30/8 kl 13.30-15.30
  Lokal Tidlösa, plan 14, Hus 511

Campus Norrköping 

 • Onsdag 29/8 kl 9.30-11.30
  Lokal TP32, Täppan 

Hitta till Täppan

Anmäl dig via mail till ullakarin.sundqvist.nilsson@liu.se

Ange i mailet dina kontaktuppgifter och vilken workshop du önskar delta i. Platserna fördelas efter först till kvarn-principen, ca 20 platser per workshop. Om den workshop du önskar delta i blir fulltecknad erbjuder vi dig ett annat tillfälle i mån av plats.

Välkomna hälsar Miriam Tegelaers & UllaKarin Sundqvist Nilsson


2018-08-20
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-08-21