Göm menyn

Stiftelsen för strategisk forskning satsar 200 miljoner

Stiftelsen för strategisk forskning satsar 200 miljoner kronor i ett program med fokus på tvärvetenskap – Med-X: medicinsk forskning tillsammans med X, som kan vara material, elektronik eller IT.

Detta är ett prioriterat område för både LiU och RÖ och vi vill därför ge stöd för att underlätta höstens arbete och att få fram starka ansökningar.

Intresserade kan söka stöd om 50.000 kr för att samordna ansökningsarbetet med tid, resor m.m.

Skicka in skiss på max 2 A4-sidor (innehållande projektidé och kort CV för de två huvudsökande) till dekanus.medfak@liu.se 

Deadlines

Deadline för inlämnande av skiss är 3 september. Besked om bidrag ges senast 10 september.

Deadline för huvudansökan är 20 november.

 


2018-07-03
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-07-03