Göm menyn

Brandlarm på riktigt!/Fire alarm for real!

Förra veckan utlöstes brandlarmet i hus 463 med brandutryckning. Detta var ett skarp larm och inte en brandövning!
Viktigt att alla agerar direkt när larmet går, vi vet inte när det är övning eller skarpt läge.

Vi vill påminna om följande:

  • Vid brandlarm, evakuera ALLTID lokalerna via närmaste brandutgång. Gå därefter till för dig avsedd uppsamlingsplats och invänta mer instruktioner.
  • På arbetsplatsen: Följ evakueringsrutinen som även finns på evakueringskorten som hänger vid den gula västen. Alla medarbetare får ta på sig rollen som evakueringsledare. Om du känner dig osäker på hur du ska agera vid brand, prata med ditt lokala brandombud.

A fire alarm was activated last week in the building 463. It was due to a real fire incident and was NOT a drill!
It is very important that everyone acts directly when the fire alarm goes, we can not now when it is a drill or real-life situation.

We would want to ask of you the following:

  • When the fire alarm sounds, ALWAYS evacuate by the closest fire exit! Remember to go to your assembly point and wait for the Fire Brigade/for more information.
  • At the work place: Follow the fire evacuation routines/ procedure that can be found on the evacuation card located by the yellow west. Anyone can put on the yellow west and take charge of the evacuation. If you need more information about fire evacuation routines,  ask your local fire delegate.

 


2018-06-25
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-25