Göm menyn

Beslut om principer för tilldelning, hantering och gallring av e-postadresser för anställda

Linköpings universitet beslutar att fastställa principer för tilldelning, hantering och gallring av e-postadresser för anställda.

Detta beslut ersätter beslut Dnr LiU-2013-00948 och skall tillängliggöras i LiU:s regelsamling.

 


2018-06-21
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-21