Göm menyn

Beslut om riktlinjer för tillgång till IT- och tekniska resurser vid LiU

IT-abonnemanget inrättades i LiU-2008/04234 och ersätts av detta beslut. Avgifter för olika varianter av IT-tjänstepaketeringar beslutas inom den årliga budgetprocessen. I samband med detta beslut avvecklas kontoformen Senior-konton som inrättades i LiU-2009-01706. Eftersom detta beslut innebär förändringar för verksamheten ska det implementeras i lämpliga steg. IT-avdelningen har ansvar för den detaljerade implementeringsplanen men särskild hänsyn ska tas till implementering av Ladok3 som genomförs under 2018 och första halvåret 2019 och som inte får riskeras.


2018-06-21
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-21