Göm menyn

Hilda och Alfred Erikssons pris

Inbjudan att nominera till Hilda och Alfred Erikssons pris

Kungl. Vetenskapsakademien inbjuder härmed professorer och universitetslektorer vid medicinska, odontologiska och veterinärmedicinska fakulteter vid universitet och högskolor i Sveriga att senast den 1 oktober 2019 inkomma med skrifligt, motiverat förslag om utdelning av Hilda coh Aflred Erikssons pris år 2019. Prissumman uppgår till ca 1000 000 kr.

Pris utdelas som belöning för framstående forskningsinsatser "till lindring av sjukdomar på både människor och djur".

Priset kommer att utdelas våren 2019.

Nominering görs via nomineringsblankett och skickas till priskoordinator Gunilla Hallersjö, e-post: gunilla.hallersjo@kva.se
alternativt via post till Kungl. Vetenskapsakademien, Box 50005, 104 05 Stockholm

 


2018-06-14
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-14