Göm menyn

Beslut om riktlinjer för informationssäkerhet

Linköpings universitet beslutar att fastställa följande riktlinjer för informationssäkerhet. Detta beslut ersätter "Informationssäkerhetpolicy" (LiU-2010-01689), "Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) vid Linköpings universitet" (LiU-2010-01529) och "Regler för systemadministratörer vid Linköpings universitet" (LiU-2015-01619).

I riktlinjerna finns information om till exempel vilka molntjänster som är godkända.

Läs beslutet och riktlinjerna här.


2018-06-12
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-12