Göm menyn

Utlysning Folkhälsomyndiheten: ANDT-området, uppdrag och projekt

Folkhälsomyndigheten öppnar för intresseanmälningar för två forskningsuppdrag samt en utlysning av projektbidrag. Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att arbeta för ett långsiktigt, hållbart och kunskapsbaserat förebyggande arbete inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT) i Sverige. Uppdragsforskningen och projekt- bidragen utgör en del i arbetet med att generera ny kunskap.

Läs mer om hur du anmäler intresse här.


2018-06-07
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-07