Göm menyn

Beslut om inrättande av donationsfrämjande verksamhet

För att säkerställa möjligheterna att ta tillvara omgivningens engagemang i LiUs verksamhet och för att bidra till att LiU även fortsättningsvis är konkurrenskraftigt behöver infrastrukturen kring det donationsfrämjande arbetet stärkas. 

Verksamhet och finansiering gällande givarrelationer som LiU HoldingAB bedriver på universitets uppdrag flyttas per den 1 oktober 2018 från LiU Holding AB till Samverkansenheten vid LiU. 

Beslut DNR LiU-2017-01725

 


2018-05-31
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-05-31