Göm menyn

Beslut om allmänna råd om universitetets nyttjanderätt till upphovsrättsligt material

I tillämpningen av en generell regel vid Linköpings universitet beaktas den starkare rätt som lärare vid universitet och högskolor kan anses ha till sina verk jämfört med andra anställda och hur detta påverkar tillämpningen av arbetsgivarens nyttjanderätt inom forskning och undervisning. 

Beslutet innebär ingen förändring av vad som redan gäller enligt lag eller universitetets rådande tillämpning av upphovsrättslagen om rätten att använda litterära och konstnärliga verk som anställda producerat i anställningen.

Beslut DNR LiU-2017-03903


2018-05-18
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-05-18