Göm menyn

Resestipendier för doktorander inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning delar ut resestipendier till doktorander verksamma inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning i Sverige.

Behöriga att söka dessa stipendier är registrerade doktorander med minst en egen refereegranskad publikation. 

Läs mer och sök på SSMF:s hemsida.


2018-05-18
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-05-18