Göm menyn

Ny uppföljning av miljöplan för IKE

Under 2017 har IKE huvudsakligen fortsatt att arbeta med laboratoriesäkerhet i form av kemikaliehantering, d.v.s. riskbedömning, förvaring och avfallshantering, något som även är upptaget i Arbetsmiljöplanen.


2018-05-09
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-05-09