Göm menyn

Film från informationsmöte om LADOK 3

Nu har de första informationsmötena om nya LADOK på LiU ordnats. Uppskattningsvis kom cirka 230 personer till de tre mötena som hölls på Campus Valla, US och Norrköping 23–25 april. Se en inspelning av informationsmötet här. 

Informationssida om LADOK-projektet finns här.


2018-05-04
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-05-04