Göm menyn

Öppet informationsmöte om effektiviseringsuppdraget

 

Linköpings universitet ska frigöra resurser från verksamhetsstödet till kärnverksamheten. Detta ska ske genom att dubbelarbete tas bort och att alla enheter inom LiU har samma slags verksamhetsstöd som är fysiskt nära kärnverksamheten, relevant, av god kvalitet och effektivt.

Ett öppet informationsmöte om uppdraget anordnas torsdagen den 3 maj kl 12.15-13.00 i Key 1, Campus Valla. 

Utöver att Marianne Granfelt kommer att informera om läget så kommer det ges utrymme för frågor och synpunkter från de närvarande.

Läs mer på webbsidan för effektiviseringsuppdraget där information kommer att läggas upp löpande. 


2018-04-26
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-26