Göm menyn

Utrustning för kromatografi, Western blot, elektrofores finnes

Pediatriken har rensat bland sin apparatur och nu finns utrustning för kromatografi, Western blot och elektrofores att hämta på pediatrikens gamla labb, KEF plan 10, rum 46:10:204.

Fritt fram att hämta det man behöver, utrustningen står framme till måndagen den 14 maj och kasseras sedan. 


2018-04-25
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-25