Göm menyn

Kommande utlysning: Familjen Kamprads stiftelse

I september öppnar Familjen Kamprads stiftelse forskningsutlysning inom området medicin och hälsa.

Sitftelsen efterfrågar samarbetsprojekt mellan olika företrädare för hälso- och sjukvårdens olika huvudmän, patientintressen och akademin och som kräver tid för uppbyggnad. 

Stiftelsen fäster särskilt stor vikt vid att:

  • forskargruppen består av företrädare för hälso- och sjukvårdens olika huvudmän, patientintressen och akademin
  • projektet tillför ny kunskap inom områden med kunskapsluckor och brist på evidens samt att resultatet leder till en förbättrad patientnytta

Läs mer om utlysningen på stiftelsens hemsida.


2018-04-25
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-25