Göm menyn

Nya Ladok - så kommer det påverka dig

Sedan en tid tillbaka pågår arbetet med att förbereda för produktionssättning vecka 49 av nya Ladok på LiU.
En av förändringarna i nya Ladok är att fler grupper på LiU kommer att ha tillgång till det, vilket i förlängningen innebär att nästan alla medarbetare kommer att påverkas direkt av det.

Det här är ett tillfälle för dig som är nyfiken att få information om vilka förändringar nya Ladok bär med sig i framtiden.

Per-Olof Brehmer, prefekt IEI, styrgruppsordförande, och Tor Fridell, Ladokansvarig, kommer under mötet att berätta om de förändringar som är aktuella, hur tidsplanen ser ut här på LiU, erfarenheter från andra lärosäten samt att visa hur nya Ladok ser ut.

Välkommen till informationsmöte om nya Ladok.

Mötestillfällen

Campus Valla: 23 april klockan 9.00-10.00. Plats: C4.
Karta: https://old.liu.se/karta?l=sv&px_type=2&px_id=72

Campus US: 24 april klockan 9.00-10.00. Plats: NilsHolger
Karta: https://old.liu.se/karta?l=sv&px_type=2&px_id=589

Campus Norrköping: 25 april klockan 15.00-16.00. Plats: TP1.
Karta: https://old.liu.se/karta?l=sv&px_type=2&px_id=285

Här finns mer information om nya Ladok
Ett av tillfällena kommer att filmas och läggas ut på Ladoks sida på webben. Här kommer vi även fortsättningsvis att lägga ut aktuell information om projektet. Sidan hittar du här

 


2018-04-16
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-16