Göm menyn

Utlysning: Hjärnfondens postdoktorala stipendier

Hjärnfonden stödjer forskning rörande hjärnans och övriga nervsystemets sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar, men även den friska hjärnan med dess normala funktioner och utveckling.

Hjärnfondens stipendium på 300 000 kronor per år avser forskning inom neuroområdet under två år där stipendiaten måste lämna en kort lägesrapport vid inledning av det andra året.

Stipendierna är öppna för sökande med svensk doktorsexamen och ansökes för en period om 24 månader på heltid (alternativt utnyttjas minst på halvtid varvid stipendietiden förlängs). I normalfallet skall den sökande ha disputerat vid ansökningstillfället men det finns möjlighet att komplettera ansökan med examensbevis eller betygsnämndsprotokoll som styrker att disputationen är godkänd senast lördagen den 27 oktober 2018. Doktorsexamen ska inte vara äldre än fem år men undantag medges för till exempel AT-tjänstgöring eller föräldraledighet.

Tillträde till stipendiet ska i normalfallet ske senast 1 juli 2019.

Läs mer och ansök på Hjärnfondens hemsida.

 


2018-04-26
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-13