Göm menyn

Nominera till Eric K. Fernströms Nordiska Pris

Eric K. Fernströms stiftelse för främjande av vetenskaplig medicinsk forskning utdelar Eric K. Fernströms Nordiska pris på 1 miljon kronor till framstående forskare vid nordiska medicinska fakulteter eller institutioner. Nomineringar ska ha inkommit den 30 april.

 

Vilka kan nominera?

Samtliga professorer vid de medicinska fakulteterna i Norden.

Vilka kan nomineras?

Forskare som är verksamma vid nordiska medicinskt vetenskapliga institutioner. Forskarna förväntas också ha gjort särskilt framstående insatser inom de medicinska vetenskaperna. Huvudprinciper är att det nordiska priset tilldelas en framstående forskare. Om särskilda skäl föreligger, kan priset delas mellan högst tre forskare inom samma ämnesområde. Kandidaterna bör ej ha erhållit Jahrepriset samma år.

Kan tidigare nominering upprepas?

Ja. Skicka in tidigare namnförslag, kortfattat CV, samt eventuellt nytillkomna publikationer.

Vem utser pristagare?

Den Fernströmska priskommittén vid Medicinska fakulteten i Lund.

 

Anvisningar till nominering

Nomineringsblankett

 

 


2018-04-12
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-19