Göm menyn

Internationalisering av Samverkan

Driver du ett internationellt projekt i samarbete med en icke-akademisk partner från näringsliv, offentlig sektor eller civilsamhälle?

Har du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och åsikter kring ditt projekt under en kort intervju?

Inom det Vinnova-finansierade projektet ”Internationalisering av Samverkan” samlar LiU nu in goda exempel och åsikter kring vad lärosätet skulle kunna göra för att underlätta för er som driver internationella samverkansprojekt. Vinnovaprojektet syftar också till att på sikt ta fram en LiU-övergripande strategi för samverkansbaserad internationalisering.

Stort tack för att du tipsar Helena Iacobaeus, e-post: helena.iacobaeus@liu.se internationell koordinator, om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju för att bidra till hur vi arbetar med internationell samverkan i framtiden.

Are you managing an international project in collaboration with a non-academic partner from industry, the public sector or civil society?

Do you have time for a brief interview on your experiences and opinions about your project?

A Vinnova funded project on international collaboration is currently collecting best practice and opinions on what the university could do to facilitate for international collaboration project managers. The Vinnova project also aims to develop a LiU strategy for international collaboration.

If you would like to contribute to how we work with international collaboration in the future, it would be most appreciated if you could contact international coordinator Helena Iacobaeus, e-mail: helena.iacobaeus@liu.se


2018-04-09
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-09