Göm menyn

Ny policy för ekonomisk återrapportering

Formas har sedan juni 2017 infört ekonomisk och vetenskaplig återrapportering via Prisma.

Hittills har Formas endast begärt in en slutlig ekonomisk återrapportering av forskningsprojekt. Från och med diarienummer 2017–00335 (Årliga Öppna 2017) har Formas nu beslutat att alla projekt som är längre än 18 månader ska genomföra en årlig ekonomisk återrapportering. 

Syftet med beslutet är att säkra att forskningsfinansieringen använts ändamålsenligt samt öka kvalitet och planering av Formas insatser och bidragsformer.

Mer information om återrapportering finns att läsa på Formas sida

Frågor kan skickas via e-post till kenth.hermansson@formas.se

Kenth Hermansson
E-post: kenth.hermansson@formas.se
Telefon: +46 8 775 41 13, +46 76 101 88 38


2018-04-05
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-05