Göm menyn

Uppdatering av Ricoh-skrivarna pågår

Denna och nästa vecka (v 13 och v 14) pågår uppdatering av programvaran i alla Ricoh-skrivare på Campus US. Under själva uppdateringen är skrivaren inte tillgänglig.Ricohs tekniker går runt till maskinerna och startar uppgraderingen vid ca 15.30 på eftermiddagarna. Uppdateringen pågår sedan i ca

5-6 timmar. På morgonen startas maskinen om av teknikern. Under tiden uppdateringen pågår får inte m

askinen röras. Det kommer finnas anslag på maskinen under tiden.Har du behov av att skriva ut under denna period, använd Eduprint och välj annan skrivare i närheten.

Hälsar LiU-IT


2018-03-29
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-29