Göm menyn

Resestipendium från Knut och Alice Wallenbergs jubileumsfond / Travel grant from KAW

Vårens utlysning för resestipendium från Knut och Alice Wallenbergs jubileumsfond öppnar den 30 mars. Sista ansökningsdag är 30 april.

Stipendium kan sökas för: 

  • aktivt deltagande i en vetenskaplig konferens, företrädesvis internationell konferens. ”Aktivt deltagande” innebär presentation av forskningsresultat i form av föreläsning, poster, introduktion till seminarium eller liknande. Stöd ges, i enlighet med beslutsbrev från KAWs stiftelse, i första hand för resekostnad

eller

  • för att stimulera yngre forskares internationella vetenskapliga nätverk i samband med besök vid utländskt universitet, forskningsinstitut etc.

Läs mer om ansökan på Grants Office sida om utlysningen.

 

Call open for travel grants from Knut and Alice Wallenberg foundation until April 30th.

Travel grants may be awarded for:

  • Active participation in a scientific conference, in particular an international conference. “Active participation” means a presentation of research results in the form of a lecture, poster, seminar introduction or similar. Support is granted, in accordance with the decision from the Knut and Alice Wallenberg Foundation, primarily for travel expenses.

or

  • The aim of stimulating young researchers’ international scientific network in conjunction with a visit to a foreign university, research institute, etc.

Read more about the call and how to apply on Grants Office webpage.


2018-03-28
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-19