Göm menyn

Utlysning: Forte och VR Vårdforskning 2018

Forte och VRs utlysning Vårdforskning 2018 är nu öppen. 

 

Typ av bidrag: Programbidrag

Bidragstid: 3+3 år (2018-2023)

Vem kan söka: Etablerade forskargrupper. Huvudsökande ska vara disputerad och knuten till godkänd medelsförvaltare.

Budgetram: Totalt 180 miljoner kronor över sex år

Bidragsbelopp: Mellan tre till fem miljoner kronor per år och program.

Utlysningen stänger: 23 maj 2018 kl. 14.00

Bidragsbeslut: 1 oktober 2018

Programstart: December 2018

 

Utlysningen syftar i första hand till att generera kunskap som direkt kan bidra till att förbättra vården för patienter och brukare.
Områden som är av särskilt intresse är:

  • Utveckling av innovativa behandlingsformer och/eller processer relaterade till hälso- och sjukvården (prevention, vård, rehabilitering)
  • E-hälsa (ny teknik för att möjliggöra och stödja egenvård)
  • Samskapande av kunskap mellan forskare, brukare/närstående och yrkesverksamma inom vård och omsorg.

 


2018-03-22
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-22