Göm menyn

Registrerad undervisning - granskning i Sharepoint

Alla som har anknytning till IKE och undervisat på något av Med faks program eller kurser inbjuds nu att granska vad som registrerats för höstterminen 2017.

Återigen finns stora tekniska problem med inmatningssystemet och vi hoppas på förståelse för att detaljerna i databasen inte alltid har extensiv kvalitet.

Fokusera på namn, moment och poäng. Leta igenom både pdf filen och excelfilen om du saknar något. Pdf filen är sorterad på namn och subgrupperad på program, sannolikt är det lättast att hitta där. Ctrl-F söker.

Deadline: torsdag 5 april 2018
Synpunkter på LÄK: nils.dahlstrom@liu.se
Synpunkter på icke-LÄK: svar@ike.liu.se


2018-03-22
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-04