Göm menyn

NU2018 - nationell konferens för dig engagerad i svensk högre utbildning

NU2018 anordnas 9-11 oktober i Västerås. Sista anmälningsdag är 15 september och deadline för att skicka in bidrag är 1 april. 

NU, som står för Nätverk och Utveckling, är en nationell konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. NU2018 är den sjätte NU-konferensen i ordningen.

Läs mer om program och anmäl dig på konferensen hemsida. 

 

nu


2018-03-22
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-22