Göm menyn

Nytt ramavtal för kemikalier och biomedicinska produkter

Information in English below.

I december tecknades nya ramavtal för laboratoriekemikalier. Den del som omfattade biomedicinska produkter (kemikalier för cellodling, antikroppar, kit, biomolekyler samt molekylärbiologiska kemikalier och reagens) blev överprövad och gjordes om. Inom kort kommer ett nytt ramavtal för Biomedicinska produkter att vara på plats. 

 

Informationsträffar på engelska:

Tre informationstillfällen, ett per Campus, kommer att hållas, där vi förutom ramavtalet för Biomedicinska produkter också informerar om LiU:s övriga ramavtal för Laboratoriekemikalier och Laboratorieprodukter. Samtliga tillfällen kommer i huvudsak att hållas på engelska:

 

Informationsträff Campus US 23/3 – HURS 2018:

I samband med att doktorandföreningen under Concensus, DOMFIL, anordnar den öppna forskningskonferensen HURS 2018 ( http://domfil.se/hurs-2018/), håller upphandlingsenheten en presentation av labbramavtalen och hur man beställer från dem.

Tid: Kl 12:15 – ca 12:45

Lokal: Belladonna, Hus 511, Campus US

Språk: Engelska

Ingen föranmälan krävs.

Mellan 09:00-16:00 pågår också en företagsutställning i Digitalis/Papaver, där många av våra ramavtalsleverantörer inom labbområdet finns på plats och är tillgängliga för information och frågor om sina produkter. Sofia Gripenbäck och Madelene Gertsson från upphandlingsenheten vid LiU har också ett bord i företagsutställningen. Där kan du få svar på frågor om inköp och upphandling, labbramavtalen samt hur man lägger beställningar i Raindance.

 

Informationsträff Campus Norrköping 9/4:

Inledningsvis hålls en ca 30 min presentation om inköp och upphandling, ramavtal i allmänhet samt labbramavtalen i synnerhet. Därefter hålls en work-shop kring hur man genomför beställningar i Raindance.

Tid: kl 13:15 – 15:30

Lokal: Plasmon, Kåkenhus, Plan 4

Språk: Engelska

Begränsat antal platser. Föranmälan till sofia.gripenback@liu.se.

 

Informationsträff Campus Valla 11/4:

Inledningsvis hålls en ca 30 min presentation om labbramavtalen och hur man beställer från dem. Därefter lämnas öppet för frågor kring inköp och upphandling, ramavtal samt beställningar i Raindance.

Tid: kl 13:00 – 14:00

Lokal: JordanFermi (J 402), Fysikhusets entréhall

Språk: Engelska

Ingen föranmälan krävs.

Välkomna!

 

New framework agreement for Chemicals - Biomedical products:

In December new framework agreements for laboratory chemicals were signed. The part including biomedical products (chemicals for cell culture, anti-bodies, kit, biomolecules and reagents for molecular biology) was under legal review and had to be reannounced. Shortly, a new framework agreement for Biomedical products will be signed.

Information meetings in English:

There will be three meetings, one on each Campus, where we will present LiU:s framework agreements for laboratory chemicals and equipment. All three meetings will be mainly in English.

Information meeting Campus US  March 23rd – HURS 2018

HURS 2018 is an open, free of charge research symposium arranged by the post-graduate section of Consensus, DOMFIL (for more info see http://domfil.se/hurs-2018/). During the lunch break, a presentation of the framework agreements for laboratory chemicals/products and how to order from them, will be hold.

Time: 12:15 – ca 12:45

Place: Belladonna, Hus 511, Campus US

Language: English

No registration is needed.

Between 09:00-16:00 there will be a company exhibition in Digitalis/Papaver where many of our contracted suppliers are present and available to inform about their products. Sofia Gripenbäck and Madelene Gertsson from the Procurement office at LiU will also have a table in the exhibition. They are available to answer questions about purchasing at LiU, LiU:s framework agreement in general, for laboratory products and chemical in particular, and how to order in Raindance.

 

Information meeting Campus Norrköping  April 9th:

First, there will be a 30 min presentation about purchasing at LiU, LiU:s framework agreement in general and for laboratory products and chemical in particular. The presentation will be followed by a work-shop/seminar about how to order in Raindance.

Time: Kl 13:15 – 15:30

Place: Plasmon, Kåkenhus, Plan 4

Language: English

Limited number of participants. Registration before April 4th to sofia.gripenback@liu.se.

 

Information meeting Campus Valla April 11th :

First, there will be a 30 min presentation about LiU:s framework agreement for laboratory products and chemical and how to order. The presentation is followed by an open session for questions about purchasing at LiU, LiU:s framework agreements in general, for laboratory products and chemical in particular, and how to order in Raindance.

Time: Kl 13:00 – 14:00

Place: JordanFermi (J 402), Fysikhusets entréhall

Language: English

No registration is needed.

 

Welcome!

 

 

 

 

2018-03-15
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-15