Göm menyn

Cancerfonden: Projektbidrag och Forskarmånader för kliniskt verksamma

Forskningsprojekt

Anslaget är avsett för att tillhandahålla medel för driftskostnader, anställande av personal, inköp av material och utrustning samt övriga av projektet motiverade kostnader för forskning. Läs mer här, deadline 27 april. 

 

Forskarmånader för kliniskt verksamma

Anslaget avser att bereda möjlighet till forskningsledighet för forskare med klinisk tjänstgöring, inkl forskare som avser ägna sig åt cancerforskning inom området vård-, samhälls- och beteendevetenskaplig forskning eller annan vårdvetenskap. Läs mer här, deadline 27 april.


2018-03-08
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-08