Göm menyn

Sök resebidrag

Wenner-Gren Stiftelserna, Barncancerfonden och Svenska sällskapet för medicinsk forskning utlyser resebidrag för olika ändamål:

 

Wenner-Gren Stiftelserna: Stipendierna är avsedda för kortare tids besök utomlands för aktivt deltagande i internationella kongresser, symposier, workshops och kurser. Medel ges inte för forskningsvistelser utomlands. 

Behöriga att söka: Svensk forskare som vid ansökningstillfället (sista ansökningsdag) avlagt doktorsexamen, inte fyllt 40 år och är verksam i Sverige, eller utländsk disputerad forskare som vid ansökningstillfället vistats i Sverige i mer än 1 år och inte fyllt 40 år. 

Sista ansökningsdag 10 mars för resor 1 juli innevarande år - 30 juni nästkommande år, och 1 oktober för resor 1 januari - 31 december nästkommande år.

 

Barncancerfonden: Reseanslag till forskare inom barncancerområdet. Utlysningen sker tre gånger per år och avser att helt eller delvis finansiera resor till konferenser och kongresser inom barncancerområdet. 

Behöriga att söka: Läkare, forskare, kurator, psykolog, sjuksköterska eller annan person verksam inom barncancerområdet.

Ansökan lämnas via det elektroniska ansökningssystemet senast den 15 januari, 15 maj eller 15 september.

 

Svenska sällskapet för medicinsk forskning: Resestipendier till doktorander verksamma inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning. 

Stipendierna är avsedda att täcka extraordinära personliga kostnader i samband med resa till annan forskningsinstitution eller klinik för studier av betydelse för sökandens eget forskningsprojekt. Stipendier ges till resor för att lära sig ny metodik eller samla in forskningsdata eller andra likartade ändamål. 

Behöriga att söka: Registrerade doktorander med minst en egen refereegranskad publikation. Stipendierna delas ej ut till disputerade forskare eller icke registrerade doktorander. 

Sista ansökningsdag 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december. Ansökningssystemet öppnar två veckor innan deadline.

 

2018-02-21
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-02-21