Göm menyn

Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare

Hjärt-Lungfonden vill verka för att främja återväxten av yngre forskare genom att bland annat utlysa ett anslag till särskilt lovande yngre forskare.

Behöriga att söka är yngre forskare som är knutna till universitet/högskola eller sjukhus i Sverige. Anslaget kan således sökas av forskare som är kliniskt verksamma eller av forskare som själva inte är kliniskt verksamma, men som har ett dokumenterat samarbete med klinisk forskning. Anslaget riktar sig i första hand till disputerade forskare som ännu inte erhållit sluttjänst som professor.

 

Ansökningarna bedöms av särskild utvald grupp från Hjärt-Lungfondens forskningsråd

 

Anslaget är 2 miljoner kr/år under tre år, totalt 6 miljoner kr. Anslaget kan användas både för drift och för egen lön.

 

Övriga villkor:

  

  • Med yngre forskare avses 40 år eller yngre. En något högre gräns kan dock tillämpas med hänsyn till klinisk tjänstgöring och föräldraledighet. Hjärt-Lungfonden gör en samlad bedömning av hur långt den sökande kommit i sin vetenskapliga karriär, framtida utvecklingspotential och tid som avsatts för klinisk träning.
  • Huvudsökande kan endast tilldelas detta anslag en gång. Det är dock möjligt att även ansöka om projektbidrag vid årets stora anslagsomgång.
  • Innehavare av fleråriga anslag måste senast den 15 januari det andra, respektive tredje året lämna en årsrapport (se rubrik Årsrapport, sidan 22).

 

För utformning av ansökan se ”Utformning av ansökan för Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag och projektanslag”, sid 16. 

Hjärt-Lungfondens forskningswebb med mera information om utlysningar.

 

Ansökningsperiod: 2018-02-19 – 2018-03-19

 

Ansökningarna kan skickas fram till klockan 24:00 under sista ansökningsdagen.

 

Tid för besked: Augusti

 

2018-02-20
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-02-20