Göm menyn

Kommande utlysning: Forte och VR satsar på vårdforskning

Syftet med satsningen är att i ett längre perspektiv förstärka vårdforskningen och möjliggöra utveckling av forskningsmiljöer. Gemensamt har Forte och Vetenskapsrådet avsatt 180 miljoner kronor över sex år för utlysningen. Bidrag beviljas för 3 år med möjlighet till 3 års förlängning (2018–2023). Bidragsbeloppet uppgår till 3–5 miljoner kronor per år.

 

Utlysningen syftar i första hand till att generera kunskap som direkt kan bidra till att förbättra vården för patienter och brukare. Fokus är alltså på individperspektivet, snarare än på systemperspektivet.

Områden som är av särskilt intresse är:

  • Utveckling av innovativa behandlingsformer och/eller processer relaterade till hälso- och sjukvården (prevention, vård, rehabilitering)
  • E-hälsa (ny teknik för att möjliggöra och stödja egenvård)
  • Samskapande av kunskap mellan forskare, brukare/närstående och yrkesverksamma inom vård och omsorg.

Utlysningen publiceras den 15 mars 2018 på Forte.se och stänger den 23 maj 2018. Fullständig information om utlysningen samt instruktioner för att ansöka publiceras i samband med att utlysningen öppnar.

 


2018-02-20
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-02-20