Göm menyn

Utlysning: Hans Werthén fonden

Hans Werthén Fonden delar varje år ut ett 15-tal stipendier till forskare eller studerande mellan 25 och 35 år för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, eller till MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö. Stipendiet är på mellan 100 000–200 000 kronor.

Syftet med stipendierna är att ge unga talanger möjlighet till ett års fördjupning inom naturvetenskap, teknik, ledarskap, ekonomi och juridik utomlands.

Information om ansökan och ansökningsportalen finns på www.iva.se under ”utmärkelse och stipendier”. Ansökan är öppen till och med den 12 mars 2018.

Stipendiaten ska ha en akademisk examen, minst på master-nivå, men gärna doktorsexamen. Företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik. Stipendiaten ska också haft någon typ av verksamhet efter examen, gärna några års forskningsverksamhet eller utvecklande arbetserfarenheter från näringslivet.


2018-02-07
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-02-07