Göm menyn

Utlysning - Svenska Celiakiförbundet

Svenska Celiakiförbundets Forskningsfond öppnar den 30 januari 2018 årets utlysning av forskningsbidrag för svensk celiakiforskning

Sista ansökningsdag är 1 mars 2018.

Svenska Celiakiförbundets Forskningsfond bidrar årligen med medel till svensk forskning som ökar kunskapen om celiaki, som bedrivs vid universitet/högskolor och inom vården. De senaste åren har bidrag delats ut med runt 500 000 SEK årligen.

Forskningsfonden stödjer svensk celiakiforskning

För att vara aktuell för bidrag ska forskningen bedrivas i Sverige, vid högskola/universitet eller inom sjukvården. Forskningen kan exempelvis röra sjukdomens uppkomst, behandling, komplikationer eller andra konsekvenser, samt hur den kan förebyggas.

Ansökan bedöms utifrån dess genomförbarhet, originalitet, vetenskapliga kvalitet, kliniska relevans, patientnytta och kommunikation av forskningsresultaten.

Svenska Celiakiförbundets Vetenskapliga råd samt experter från de nordiska länderna bedömer inkomna ansökningar.

För mer information och ansökan
Här finns ansökningsformulär med instruktioner för ansökan.

Ansökan skickas till: info@celiaki.se senast 1 mars 2018. Frågor skickas till samma adress.

Läs mer på Svenska Celiakiförbundets sida


2018-02-05
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-02-05