Göm menyn

LiU:s utbildning för Lika Villkor

Välkommen att ta del av LiU:s utbildning i Lika Villkor


LiU:s utbildning i Lika Villkor är en intern utbildning som riktar sig till samtliga medarbetare vid LiU. Målsättningen är du som medarbetare vid LiU ska få grundläggande kunskap om lika villkorsområdet och utbildningen syftar till att ge viktiga redskap för medarbetare att både bidra till en inkluderande arbets- och studiemiljö liksom att kunna hantera förekomst av kränkande behandling om det skulle uppstå.

Utbildningen är indelad i fyra delar:

  • Varför Lika Villkor? Om Lika Villkor i en bredare samhällskontext, historiskt och juridiskt.
  • Genus och jämställdhet. Om genusforskningens utveckling och betydelse.
  • Normmedvetenhet. Om vad normer är, vilka konsekvenser de kan få på jobbet och hur en ökad normmedvetenhet kan bidra till ett mer inkluderande arbetsliv. 
  • Vad händer om någon blir utsatt för kränkande behandling vid LiU? Om två konkreta, och ganska vanliga, situationer från det dagliga arbetet på ett lärosäte och hur ärendehanteringen kan gå till och vilka typer av resurser och stöd som finns.

Det finns även en introduktionsdel i början, ett avslutande quiz och en utvärdering i slutet.

Du kan välja att gå igenom alla fyra delar i följd, eller dela upp dem på flera tillfällen. Utbildningen tar totalt cirka två timmar att genomföra, men utöver det finns också stora möjligheter för dig att läsa mer om det som intresserar dig mest genom att följa länkarna till andra resurser på nätet.

Utbildningen ges i lärplattformen Lisam och ska kunna genomföras både via dator, surfplatta och mobil. Inloggning med LiU-ID krävs. Utbildningen finns på både svenska och engelska, och textning finns att tillgå. Från och med den 31 januari har samtliga medarbetare vid LiU tillgång till utbildningen och nya medarbetare kommer automatiskt att ges behörighet via Lisam-support.
Innehållet får användas fritt inom LiU. Filmer får dock inte spridas externt (ex. läggas ut på Youtube).    

För tekniska frågor kontaktas LiU-IT på helpdesk@liu.se eller 013-28 28 28.
För frågor om innehåll, vänligen kontakta:
Alma Persson, projektledare och biträdande lektor på Tema Genus.
Johanna Forsell, HR-specialist och koordinator Lika Villkor

För mer information och för inloggning till utbildningen på svenska:https://old.liu.se/insidan/HR-Personal/lika-villkor/webbutbildning/?l=sv
 
For more information and login to the English Course: https://old.liu.se/insidan/HR-Personal/lika-villkor/webbutbildning/?l=en&sc=true
 

2018-02-01
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-02-01