Göm menyn

Kollegial feedback på ansökningar till Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet – Medicin och hälsa öppnar sin stora utlysning den 14/2. Utlysningen stänger klockan 14 den 20/3.

Det rekommenderas att ansökningar till t ex Vetenskapsrådet granskas av utomstående person innan ansökan skickas in. IKE rekommenderar att man tar hjälp av erfarna kollegor för att få feedback. Vi kan hjälpa till att förmedla granskning av din ansökan.

Om du är intresserad av sådan granskning skicka din ansökan till proprefekt Peter Påhlsson för vidareförmedling senast 28 februari på e-post: peter.pahlsson@liu.se

Hälsar
Anders Fridberger, professor, prefekt


2018-01-31
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-01-31