Göm menyn

Intresseanmälan för uppdragsforskning inom området hivprevention under 2018

Med utgångpunkt i den Nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (2017) avser Folkhälsomyndigheten att initiera uppdragsforskning inom området hivprevention. Uppdragsforskningen utgör en del i arbetet med de folkhälsopolitiska målområdena 7 och 8 samt de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Viktiga perspektiv för uppdragen är jämlika och jämställda förutsättningar.Det går att anmäla intresse för såväl kvantitativa som kvalitativa studier, samt interventionsstudier och kartläggningar. Intresseanmälan ska vara inlämnad 5 februari, läsa mer här. 


2018-01-25
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-01-25