Göm menyn

Ansök om medel ur LiU:s interna klimatkompensationsfond 2018

År 2011 inrättandes en universitetsgemensam fond som finansieras genom att flygresor som bekostas av universitetet klimatkompenseras med 250 kr per ton utsläppt koldioxid.

Institutioner och andra arbetsenheter inom universitetet kan ansöka om medel ur fonden. Medel tilldelas projekt som minskar energiförbrukningen vid LiU och/eller som minskar klimatpåverkan från vår verksamhet.

Under ledning av universitetsdirektören utvärderar en expertgrupp ansökningar om medel ur fonden och beviljar bidragen. Medel betalas efter att kostnad har uppstått.

I ansökan ska finnas en beskrivning av projektet, klimatnyttan av detta, tidplan och kostnad för genomförande/investering samt namn på den/de som ansöker och vilken institution/enhet den/de tillhör (se bifogat ansökningsformulär). Medel har delats ut ur fonden sedan 2012, knappt en miljon kronor per år.

Ansökan om medel till åtgärder skickas via e-post senast den 28 februari till annakarin.unger@liu.se, alternativt via internpost till AnnaKarin Unger, UF, D­huset, campus Valla.

Läs mer om fonden för klimatkompensation eller kontakta miljöstrateg AnnaKarin Unger, tele: 013-28 66 21, e-post: annakarin.unger@liu.se


2018-01-25
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-01-25