Göm menyn

Seminarium i labbsäkerhet

Inbjudan till seminarium i labbsäkerhet

- lär dig mer om kemikaliehantering, skyddshandskar och möjlighet att träffa leverantörer!

IKE och IMH inbjuder tillsammans till ett seminarium om labbsäkerhet. Alla som arbetar i labbmiljö på campus US uppmanas att delta.

 

Plats: Belladonna (hus 511, Växthuset)

Tid: onsdag 7 februari 09.00 – 12.00 (på svenska) och 13.00 – 16.00 (in English, see program below)

 

Fikapaus 09.45 – 10.05

Om du vill ha en macka krävs anmälan för IKEs anställda till: Mats Söderström (mats.g.soderstrom@liu.se),

samt för IMHs anställda till: Camilla Skoglund (camilla.skoglund@liu.se) senast torsdagen 1/2. Till övriga har vi tyvärr inte möjlighet att erbjuda macka, men vi önskar alla välkomna till seminariet.

 

Medverkande:

Hanna Wessman, LiU:s koordinator laboratoriesäkerhet

Charlotte Immerstrand, LiU:s koordinator biosäkerhet

Per Andersson från Kimberly-Clark håller seminarium om skyddshandskar

Koordinatorer/motsvarande från IKE och IMH

 

Program:

a. På svenska 09.00-12-00

• Att arbeta säkert på labb. Seminarium med Hanna och Charlotte, Miljö- och säkerhetsenheten 9:00-9:45

• Fikapaus 09.45-10.05

• Hur välja rätt handskar? Seminarium med Per Andersson, Kimberly-Clark 10:05-11:20

• Visning av handskar, Kimberly-Clark och andra leverantörer 11:20-12 (utanför Belladonna)

 

b. In English 13.00-16.00

• Laboratory safety (Hanna Wessman och Charlotte Immerstrand, Environment and security

office, LiU) 13:00-13:45

• Fika break 13.45-14.05

• Protective gloves, which type to use (Per Andersson, Kimberly-Clark) 14:05-15:20

• Exhibition, protective gloves 15:20-16 (outside Belladonna)

 

Välkomna!

 

Invitation to seminar on laboratory safety

– information on chemical handling, protective gloves & chance to meet suppliers!

IKE and IMH together, invite you to a seminar on laboratory safety. Everyone who is working in a laboratory environment at campus US is encouraged to participate.

 

Location: Belladonna (building 511, Växthuset)

 

Time: Wednesday, February 7th at 9:00 to 12:00 (in Swedish), and 13:00 to 16:00 (in English)

Fika break 13:45 – 14:05

 

If you want a sandwich, please notify Mats Söderström for IKE employees (mats.g.soderstrom@liu.se), or Camilla Skoglund for IMH employees (camilla.skoglund@liu.se) at the latest Thursday February 1st. Everyone is if course welcome, but refreshments will only be available for registered participants from IMH and IKE.

 

Participants:

Hanna Wessman, LiU Coordinator for Laboratory Safety

Charlotte Immerstrand, LiU Coordinator for Biosafety

Per Andersson from Kimberly-Clark, gives a seminar on protective gloves

Coordinators/equivalent from IKE and IMH

 

Program:

In English 13.00-16.00

• Laboratory safety (Hanna Wessman och Charlotte Immerstrand, Environment and security office, LiU) 13:00-13:45

• Fika break 13.45-14.05

• Protective gloves, which type to use (Per Andersson, Kimberly-Clark) 14:05-15:20

• Exhibition, protective gloves 15:20-16 (outside Belladonna)

 

Welcome!

 


2018-01-25
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-01-25