Göm menyn

Preventiv kurs i stress och hälsa

Feelgood erbjuder kurs i stress och hälsa omfattande 6 kurstillfällen, med start den 27 februari. Kursen riktar sig till den som upplever stress som påverkar negativt eller är i riskzonen att utveckla stressrelaterade besvär.

Vid intresse anmäl er via avdelningschef alternativt via din HR-partner/HR-funktionen, senast den 29 januari.

Syfte

Att skapa en ökad kunskap om reaktioner på stress och förmedla konkreta verktyg att använda i vardagen för att motverka stress och gynna välbefinnande.

Innehåll

Kursen fokuserar bl.a. på följande områden; fysiologiska och psykologiska reaktioner på stress, återhämtning och sömn, bråttombeteenden, tidsplanering, tanken och tolkningens kraft, jag-budskap och gränssättning. Under kursen, som bygger på KBT (kognitiv beteendeterapi), introduceras metoder och verktyg för ett ökat välbefinnande och en god balans i livet. Detta behandlas sedan vidare med hjälp av diskussioner, övningar och hemuppgifter. Vid ett tillfälle ges även möjlighet att prova medicinsk yoga. Inför kursen bör ett bedömningssamtal bokas.

Målgrupp

Medarbetare eller chefer som upplever stress vilket påverkar dem negativt, alternativt bedöms vara i riskzon att utveckla stressrelaterade besvär. Kursen är även lämplig för individer som upplever sig ha en god balans i livet, men som önskar fördjupa sina kunskaper gällande strategier för välbefinnande och återhämtning. Kursen är preventiv och verkar förebyggande innan sjukskrivning, med möjlighet till nyttjande av förebyggande sjukpenning.

Antal deltagare

6-12 deltagare

Omfattning/tidsåtgång

6 tillfällen á 2,5 timme inklusive paus kl 9-11:30, varannan tisdag med start 27 februari; med därpå följande tillfällen 13/3, 27/3, 10/4, 24/4 samt 8/5.

Kursledning

Leg. psykolog Ulrika Brickman

 

Utskriftsvänlig version


2018-01-24
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-01-24