Göm menyn

SSD - Årets utlysning för Industri- och licentiatdoktorand samt Institutsdoktorand

Årets utlysning för Industri- och licentiatdoktorand från SSF - speciellt de som har samarbete med industri eller klinik

Värt att notera är att man nu kan få bidrag även för licentiatstudier, alltså från master till lic, eller från lic till doktor.

Programmet Institutsdoktorand

Programmet Institutsdoktorand (ej att förväxla med Industridoktorand) är också öppet för ansökningar just nu.

Utbytesprogram JSPS

SSF deltar i ett utbytesprogram med JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) med syftet att uppmuntra unga doktorer till ett forskarutbyte.

Mer information och fullständiga utlysningstexter finns på vår webb, www.strategiska.se
 


2018-01-16
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-01-16