Göm menyn

Uppdragsutbildning vid LiU

Under våren 2017 gjordes utredningen Strategi för en ökad volym av uppdragsutbildning vid LiU.

Sedan 1 september 2017 pågår ett förberedande projekt, som ska påbörja iscensättandet av det som ska ske. Sabrina Thelander är projektledare och arbetar tillsammans med samma styrgrupp. Efter att ha blivit förlängt sträcker sig projektet nu till och med april 2018.

Projektets uppdrag är att, bland annat, lämna förslag till:

  • en lägre och rättvisande OH för uppdragsutbildning
  • initial finansiering av den universitetsgemensamma funktionen LiU uppdragsutbildning
  • handläggningsordning för uppdragsutbildning
  • revidering av de lokala riktlinjerna för uppdragsutbildning
  • revidering av de lokala riktlinjerna för bisyssla

Läs mer om här


2018-01-15
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-01-15