Göm menyn

Inventering av personuppgiftsbehandlingar i forskningsprojekt

Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen ikraft och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen. Som ett led i LiU:s arbete med att implementera de nya reglerna i verksamheten kommer nu en omfattande inventering av alla pågående personuppgiftsbehandlingar att genomföras vid universitetet. En del i inventeringsarbetet är att förteckna alla forskningsprojekt där behandling av beforskade personers personuppgifter förekommer.

Inom kort kommer du som ansvarar för ett forskningsprojekt där personuppgifter behandlas att ombedjas fylla i ett formulär med uppgifter som är relevanta för inventeringen. Det är mycket viktigt att alla som berörs deltar, då detta är ett arbete som är prioriterat inom LiU.


2017-12-20
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-12-20