Göm menyn

Inbjudan panelsamtal: Stoppa sexuellt våld och övergrepp mot barn på nätet

EU arbetar sedan länge med att bekämpa och förebygga sexuellt våld mot barn. Vad gör EU för att barnen inte ska råka illa ut? Välkommen till Europahuset för att diskutera frågorna med Europaparlamentariker Anna Maria Corazza Bildt, m fl.

Genom ett historiskt EU-direktiv från 2011 samarbetar EU-länderna för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn och barnpornografi samt för att förbättra skyddet för offren. Anna Maria Corazza Bildt ansvarar för betänkandet om hur reglerna ska tillämpas och som Europaparlamentet röstar om den 14 december. I betänkandet uppmanar hon medlemsländerna att göra ”mer, bättre och snabbare”. Anna Maria framhäver problematiken kring nya former av nätbrott, som idag berör många ungdomar, samt migrerande barn som särskilt utsatta.

  • Datum: Torsdag den 21 december 2017
  • Tid: Kl. 13.00–14.30, registrering och lunch från kl. 12.00
  • Plats: Europahuset plan 2, Regeringsgatan 65 i Stockholm
  • Obligatorisk föranmälan här (begränsat antal platser): http://bit.ly/2rLwRM2

Medverkande:
Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker (M), ansvarig för betänkandet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn
Anders L. Pettersson, generalsekreterare, ECPAT Sverige
Åsa Landberg, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, Stiftelsen Allmänna Barnhuset


2017-12-14
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-12-14