Göm menyn

Medel för internationella utbildningsprojekt

EU-medel för gemensamma mastersprogram eller kapacitetsuppbyggnadsprojekt

Den 15 januari arrangerar Universitets- och högskolerådet (UHR) två skrivarstugor riktade till dig som påbörjat en ansökan inom Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE) och/eller Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD). Under skrivarstugan kommer du får möjlighet att ställa frågor om din ansökan till personer som har stor erfarenhet av att skriva och bedöma projektansökningar inom dessa två programdelar. Mer information hittar du under kalendariet på www.utbyten.se och bifogat hittar du inbjudan samt programmet för dagen.
Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
Tid: 15 januari 2017, kl. 10.00 - 16.00
Anmälan: Senast den 8 januari, kl. 12.00 via följande länk

Erasmus ICM - stipendiemedel för student- och lärarutbyten med ett utomeuropeiskt lärosäte

Det börjar närma sig ansökningsdags för utomeuropeisk Erasmusmobilitet (även kallad International Credit Mobility eller ICM). Ramansökan görs centralt på lärosätet men jag vill påminna om att det går bra att lämna in projektförslag om man vill ha stipendier för student-, personal- och lärarutbyten med enskilda partneruniversitet utanför Europa. Sista datum att skicka in ett färdigt projektförslag är den 15/1 2018 till helena.iacobaeus@liu.se men ni får gärna höra av er tidigare om ni har en början till en projektidé som ni vill diskutera.  

Vad innebär det att ha ett ICM-projekt?

ICM bekostar utomeuropeiska, EU-finansierade resestipendier för in- och utresande studenter, lärare och personal. En nyhet från och med denna utlysning är att praktik för studenter också skulle kunna ingå. Projekten söks för samarbete med utvalda partneruniversitet och varar under två år. Studenterna ska vara utomlands 3-12 månader och anställda ska vara utomlands mellan fem dagar och två månader. Alla stipendier söks och administreras av oss som europeiskt lärosäte och själva stipendieutbetalningarna sker från International Office. Det måste finnas ett utbytesavtal med partneruniversitetet innan de första deltagarna reser iväg. Deltagarna får dels bidrag till själva resan och dels nedanstående schablonsummor för vistelsen:
•    Utresande studenter: 700 euro/månad
•    Inresande studenter: 900 euro/månad
•    Ut- och inresande lärare och övriga anställda: 180 euro/dag

Om ICM-ansökan

En gemensam ramansökan språkgranskas och lämnas in centralt från International Office. Det betyder att ni som har projektförslag varken behöver skaffa PIC-nummer, ECAS-konto etc. eller fylla i EU:s ansökningsblankett. För att det ska bli en så bra ansökan som möjligt är det är dock som vanligt viktigt att ni som har mest kunskap om partneruniversiteten innan dess involverar era kontakter på respektive partneruniversitet, bestämmer hur många stipendier som önskas och skriver ansökningstext för er projektidé. Som ni kan se i handboken för ansökan behöver ni besvara följande öppna frågor som kommer att bedömas av en expertgrupp:
•    Projektets relevans kopplat till lärosätenas internationella strategier
•    Kvaliteten i samarbetet, t ex tidigare erfarenheter och plan för hur ansvar och uppgifter ska delas mellan universiteten
•    Kvaliteten i projektet, bl a urvalskriterier, vilket stöd som kan ges till deltagarna och hur utlandsperioderna ska tillgodoräknas
•    Impact och spridning

Inbjudan till skrivarstugor 2018 >>


2017-12-13
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-12-13