Göm menyn

Undersökning av beräkningsresurser vid NSC, LiU / Local LiU computational resource at NSC survey

Nationellt superdatorcentrum vid Linköpings universitet tillhandahåller högprestandaberäkningskapacitet för forskning, lokalt vid LiU samt nationellt.

För planering kring inköp av lokala beräkningsresurser i en nära framtid (ersättare till klustret "Gamma"), så vill vi gärna ha synpunkter från alla personer/forskargrupper vid LiU med intresse av detta, speciellt om man ej redan är användare vid NSC (vi kommer också kontakta nuvarande projektägare).

För detta ändamål så har vi har sammanställt ett 5-minuters webbfrågeformulär (deadline 22 december)

Intresserade är också välkomna att kontakta NSC direkt med frågor/synpunkter, via t ex support@nsc.liu.se  

Local LiU computational resource at NSC survey

The National Supercomputer Centre at Linköping University provides high performance computing for research, locally at LiU and on a national level.

In order to plan for the procurement of local computing resources in the near future (replacement of the "Gamma" cluster), we would like to receive input from all interested individuals/research groups, in particular if not already using NSC resources (we will also contact current principal investigators).

For this purpose we have prepared a 5 minutes web survey (deadline 22 December)

Interested parties are also welcome to contact NSC directly with questions/opinions, e.g. support@nsc.liu.se
 


2017-12-13
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-12-13