Göm menyn

Sök stipendier via Gålöstiftelsen

Stipendier ur Gålöstiftelsen samt Sixten Gemzéus stiftelse för högre utlandsstudier utdelas läsårsvis (1/7 - 30/6). Stipendier ska främja självständiga teoretiska eller praktiska studier i första hand utom landet.

Kvalificerad är den sökande som har utomordentliga personliga kvalifikationer och vars studier har stort allmänt intresse. Med stort allmänt intresse menas bland annat utlandsstudier som beräknas tillföra Sverige kunskap av betydelse, som inte lämpligen kan inhämtas genom studier och /eller forskning inom landets gränser.

Stipendier kan inte komma ifråga förrän sökande har avlagt en akademisk grundexamen. Stipendier för praktisk utbildning kräver förkunskaper på motsvarande nivå. Dock ges ej stipendier för praktik. Övre åldersgräns 32 år.

Ansökan görs digitalt via hemsidan www.galostiftelsen.se. På hemsidan finns också mer information om stipendierna.

Ansökningsperioden är från början av november 2017 till den 15 januari 2018.

Vid frågor kontakta info@galostiftelsen.se eller via telefon 08-651 41 63.


2017-12-06
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-12-07