Göm menyn

Ansök om stipendier - Lennanders stiftelse/Lennander Foundation

Lennanders stiftelse för främjande av naturvetenskaplig och medicinsk forskning.

Härmed ledigkungörs:

  • 4 stipendier à 255 000 kr vardera samt
  • 6 stipendier à 180 000 kr vardera

Till vid rikets samtliga universitet och högskolor yngre svensk forskare (svenskt medborgarskap krävs) som ekonomiskt stöd för självständiga naturvetenskapliga eller medicinska undersökningar och arbeten, vilka lovar vetenskapligt eller praktiskt betydelsefulla resultat. Ekonomiskt oberoende sökande bör inte komma ifråga. Stöd kan ges för undersöknings- samt levnadsomkostnader, i första hand till nydisputerade forskare som saknar försörjning och doktorander i slutfasen av sin utbildning.

Det framgår i webbansökan vilka bilagor som ska bifogas.

Webbansökan ska vara inskickad senast onsdag 24 januari 2018, före kl 17.00. Inga ändringar eller kompletteringar är möjliga efter denna tidpunkt.

Webbansökan nås på www.uu.se/student/stipendier/ via länken ’Logga in och ansök om stipendier’.

Kungörelse på svenska (pdf) >>

Lennanders Foundation

The Lennander Foundation hereby announces the following scholarships

  • 4 scholarships of 255 000 SEK each and
  • 6 scholarships of 180 000 SEK each

Scholarships are provided for young Swedish researchers at any of the country’s universities and university colleges to support independent scientific and medical investigations and work that are promising from the standpoint of scientific/practical results. Applicants must be Swedish citizens. Funding can be awarded for living expenses and running costs. Priority is given to researchers who have just taken doctor's degree and lack funding and to those who are about to complete doctoral education.

In the web application there are instructions about required attachments.

All web applications must be sent in by Wednesday, 24th January 2018, before 5:00 pm. After the application deadline, no supplements or changes to the application can be done.

Log in to web application: link “Log in and apply for scholarships” at www.uu.en/admissions/scholarships/ for Current students

Announcement in English pdf >>

 


2017-11-29
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-11-29