Göm menyn

Så arbetar LiU mot sexuella trakasserier

Linköpings universitet arbetar aktivt med att motverka sexuella trakasserier. Det är viktigt att larma snabbt om man upplever trakasserier, säger universitetets HR-direktör Pia Rundgren.

Inom ramen för Lika Villkor arbetar Linköpings universitet sedan många år tillbaka för att alla medarbetare och studenter ska behandlas lika och för att motverka alla former av diskriminering och trakasserier.
– Vi vill främst arbeta proaktivt, inte reagera i efterhand, säger HR-direktör Pia Rundgren. Det gör vi bland annat med hjälp av handlingsplaner, både på övergripande nivå och på institutionsnivå, bland annat genom utbildningar och workshops för att sprida universitetets grundinställning i de här frågorna.

Läs mer om arbetet på LiUs insida >>

Vägledning för hantering av kränkande behandling vid LiU (pdf)


2017-11-28
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-11-28