Göm menyn

Hallå där.../Hi there…

... Anders Fridberger som blir IKEs nye prefekt från och med årsskiftet. Vad var det som lockade dig att tacka ja till uppdraget? 

Anders Fridberger
- Jag ska ärligt säga att det krävdes en del betänketid innan jag tackade ja. Jag har arbetat länge med forskning och undervisning och trivs väldigt bra med det. Samtidigt hoppas jag att jag kan göra nytta för institutionen och jag vill verka för att vi ska utveckla vår forskning och undervisning och bli ännu bättre. Därför tackade jag ja. 

Berätta kort om vem du är?

- Jag började på Linköpings universitet 2013. Dessförinnan har jag arbetat i många år vid Karolinska Institutet och också i USA. Min forskning handlar dels om hur innerörat fungerar, dels om hur vi kan förebygga och behandla hörselnedsättning. Jag är bosatt i Linköping med min familj, fru och tre barn, är 51 år. På fritiden spelar jag kornett i ett brassband.

Hur kommer vi märka att vi har en ny prefekt vid IKE?

- Eftersom jag inte har varit så länge på IKE kommer jag att börja med att besöka institutionens olika avdelningar för att bättre lära känna personalen och verksamheten. De senaste åren har inneburit mycket fokus på institutionens ekonomi, och den avgående institutionsledningen har gjort ett stort arbete för att förbättra den. Men det är kanske dags att vi framöver lägger ett tydligare fokus på hur vi kan utveckla vår forskning och undervisning så att den blir ännu bättre.

Vilka är IKEs viktigaste utvecklingsområden nu och framåt?

- Jag vill växla upp kvalitetsarbetet inom forskning och undervisning. Vi har så mycket att bygga vidare på; passionerade medarbetare och en bra infrastruktur för att kunna utföra det vetenskapliga arbetet.

Vill du veta mer om Anders Fridberger?

Till Anders medarbetarsida på liu.se

Läs mer om hans forskning på liu.se

 

Hi there…

... Anders Fridberger, who will be the new head of department at IKE from beginning of next year. What attracted you to say yes to the appointment?

"I honestly have to say that I needed some time before I said yes. I have been working with research and teaching for a long time and I like it very much. At the same time, I hope I can be useful for the department, and I want to work with developing our research and education to become even better. That's why I said yes.

Tell me who you are?

"I started at Linköping University in 2013. Before that I worked for many years at Karolinska Institute and also in the United States. My research is about how the inner ear works, and how we can prevent and treat hearing loss. I live in Linköping with my wife and my three children, and I am 51 years old. During my spare time I play cornet in a brass band.

How will we notice that we have a new head of department at IKE?

"Since I have not been at IKE that long, I will start by visiting the different divisions of the department in order to get to know the staff and the activities better. In recent years, much attention has been paid to the department’s economy, and the resigning management has done a lot of work to improve it. But it may be time to more clearly focus on how we can develop our research and education to become even better.

What are most important development areas now and in the future for IKE?

"I want to gear up the quality work within research and teaching. We have so much to build on; passionate employees and a good infrastructure that facilitates the scientific work.

Want to know more about Anders Fridberger?

Anders' employee page at liu.se

Read more about his research at liu.se


2017-11-24
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-11-30