Göm menyn

Påminnelse - Granska din registrerade undervisning - Sharepoint

Dags för IKE anslutna att granska Sharepoints registrerade undervisning för VT17!

Alla som har anknytning till IKE och undervisat på något av Med faks program eller kurser inbjuds nu att granska vad som registrerats för vårterminen 2017. Denna gång är vi, på grund av stora tekniska problem med inmatningssystemet, mycket sent ute och hoppas på förståelse för att detaljerna i databasen inte alltid hållit samma kvalitet som föregående gånger.

  • Fokusera på namn, moment och poäng
  • Leta igenom både pdf filen och excel filen om du saknar något
  • Pdf filen är sorterad på namn och subgrupperad på program, sannolikt är det lättast att hitta där
  • Ctrl-F söker

Deadline: Tisdag 5 december

Synpunkter på LÄK: nils.dahlstrom@liu.se

Synpunkter icke-LÄK: svar@ike.liu.se

 


2017-11-23
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-11-29